Allmänna Villkor för Franky

Välkommen till webboperatören Franky. Genom att använda våra tjänster godkänner du följande villkor, vilka vi rekommenderar att du läser igenom noggrant för att förstå dina rättigheter och skyldigheter.


1. Beställnings- och Betalningsvillkor

Din beställning genomförs via vår hemsida där du kan anpassa ditt paket. Betalning sker månadsvis med betalkort baserat på det avtalade priset vid beställningstillfället.

 

Dragning av din månadsavgift görs en gång per månad, om möjligt samma dag som din beställning gjordes. Kan vi inte dra din månadsavgift från ditt betalkort gör vi tre ytterligare försök. Lyckas inte betalningen vid fjärde försöket kommer en kvartalsfaktura skickas ut till angiven e-postadress med tre månadsavgifter i förväg, fakturavillkor 15 dagar. Förfaller denna faktura stänger Franky ner dina tjänster i inväntan på betalning och skickar en påminnelse på fakturan. Om betalning sedan inte inkommit inom fem dagar skickas fakturan vidare till inkasso. Dina tjänster låses upp igen när fakturan är betald.

 

Det går bra att när som helst beställa en slutfaktura på kvarvarande bindningstid genom att kontakta oss på support@franky.se.

 

Alla beställningar är bindande men under bindningstid går det bra att lägga till fler tjänster.


2. Äganderätt och Användning

Du som kund äger rättigheter till beställt material så som hemsidan, video och logotyp efter slutbetalning av bindningstid.

 

Till materialet har du som kund användarrätt men inte ensamrätt. Det ger dig rätten att använda det material du har beställt i alla kanaler redan vid beställning. 

 

Franky ger ingen ensamrätt på material så som hemsidan, logotyp och presentationsvideo då symboler, bilder och videosekvenser kan komma att återanvändas. För logotyper garanterar vi en unik kombination av symbol, typsnitt och färg. Men ingen ensamrätt av symbol då denna hämtas från stockbibiliotek. Även bilder och videosekvenser hämtas från publika stockbibliotek. 


Slutbetalas inte bindningstiden så stannar rättigheterna kvar hos Franky.

 

Franky garanterar ingen resultat för sökmotoroptimering utan med denna tilläggstjänst ger vi hemsidan så goda förutsättningar som möjligt för bra placering på sökmotor.

 

Under bindingstid har du som kund ej rättigheter till att logga in på hemsidans backend för att själv adminsiterara hemsidan. Ändringar görs via Frankys support. Efter bindningstid har du möjligheten att flytta hemsidan till valfritt webbhotell och får i samband med det tillgång till hemsidans admingränssnitt.

 


3. Underhåll och Support

Franky tar hand om säkerhet, uppdateringar och drift av din webbplats. Support är tillgänglig via mina-sidor, telefon och e-post under avtalstiden.

 

Franky ger ingen ersättning för eventuell utebliven inkomst vid driftstopp eller händelser som gör att tjänsten inte är tillgänglig.


4. Användarrättigheter och Skyldigheter

Du som kund har rätt att uppdatera innehåll så som texter och bilder utan extra kostnad. Detta görs genom att anmäla ett ärende till vår support via telefon eller e-post. 

 

De första 14 dagarna från beställning får du som kund göra mindre förändringar i layout och design i vald bransch-stil utan extra kostnad.

För ändringar i design eller layout efter de första 14 dagarna tillkommer en avgift om 950 SEK/timma exklusive moms.

Information om ångerrätt för digitala tjänster tillhandahålls enligt svensk lagstiftning.


5. Sekretess och Personuppgifter

Alla personuppgifter hanteras i enlighet med GDPR för att skydda ditt privatliv och din säkerhet.


6. Avtalstid och Uppsägning

Avtalet ska sägas upp som senast tre månader innan bindningstiden slut skriftligen till support@franky.se. 

Om ingen uppsägning sker senast tre månader innan bindningstiden går ut övergår avtalet automatiskt till ett löpande avtal  för 950:- ex moms per månad med tre månaders uppsägningstid.


Efter avtalstidens slut kan du välja om du vill avsluta tjänsten och flytta ut genom att anmäla detta till oss skriftligt via e-post till support@franky.se.

 

I samband med att bindingstiden går ut ges även möjligheten att förlänga avtalet på nytt för att lägga på nya tjänster så som fler sidor, logotyp & presentationsvideo samt bygga en ny hemsida.


7. Tvistlösning

Tvister löses i enlighet med svensk lag på ett rättvist och transparent sätt.


8. Kontaktinformation

För frågor, vänligen kontakta vår kundtjänst på 010-200 76 74.

Genom att godkänna dessa villkor bekräftar du din förståelse och ditt godkännande av dem. Vi ser fram emot att stödja din verksamhet genom våra tjänster.